”SponsorKliks,

Statuten

De statuten van de vereniging is de belangrijkste leidraad en regels voor de bestuursleden en de leden, op het Burgerlijk Wetboek, boek 2, afdeling 2 na.

Op dit moment zijn de statuten sterk verouderd (laatste wijzinging in 1976), en aankomend jaar (2019) zullen de statuten worden aangepast.

Hier kunt u de statuten (pdf) lezen.