Dojo Etiquette

1. De leraar wordt nooit met naam of voornaam aangesproken, maar altijd met Sensei, Sempai,
    Master of de titel die van toepassing is aangesproken, afhankelijk van zijn graad/discipline.

2. Met het oog op saamhorigheid is de voertaal in de Dojo en in de kleedruimte Nederlands.

3. Zorg altijd voor een schoon pak en draag alleen de band waar je recht op hebt.

4. Het dragen van sieraden is verboden.

5. In de Dojo heeft men respect voor iedereen.

6. Men volgt, in alle redelijkheid, altijd op wat de leraar zegt.

7. Indien je zit, richt jouw voetzool uit respect niet richting de Dojo maar naar de grond of muur.

8. Zorg dat je schoon bent voor je naar de vereniging komt en altijd voeten wassen, thuis of in de
    wasbak, voor men de Dojo betreed.

9. Zorg voor kort geknipte nagels aan handen en voeten.

10. Nooit snoep, kauwgum of eten in je mond in de Dojo.

11. Indien je door een blessure bloed verliest, verlaat de Dojo en verbind dit of plak een pleister
       er op. Maak daarna de Dojo schoon.

12. Bij het te laat komen, om welke reden dan ook, gaat men na het binnentreden van de Dojo in
       rusthouding zitten en wacht tot de leraar het sein geeft om de les te gaan volgen.

13. Kom nooit de Dojo binnen tijdens een begroetingsceremonie.

14. Geef nooit in het openbaar kritiek op je leraar, maar spreek hem hierover aan na de les,
       wanneer daar behoefte aan is.

15. Wanneer men leraar is heeft men de taak om toezicht te houden, geef dus altijd het goede
       voorbeeld.

16. De leraar draagt er zorg voor dat niemand uit de groep zich op enige wijze negatief over de
       vereniging of de discipline uitlaat. Indien nodig spreekt hij de persoon hierop aan.

17. Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.

Deze Dojo Etiquette is van toepassing vanaf 15 januari 2019 tot nader order.