Judo

Aanmelden gratis proefles
Open het inschrijfformulier

Bij Dschen Dui kunnen jongens en meisjes al vanaf 4 jaar deelnemen aan Judo. het is een lust voor het oog te zien hoeveel plezier ze hebben.

En aardig is dat ze tegelijk leren:  - Goed te luisteren naar elkaar - Samen te werken - Respect te hebben voor elkaar. Judo is dus ook een stuk karaktervorming.

De sportieve vaardigheden die worden opgedaan, zijn verschillende werp-, greep- en valtechnieken, die al snel kunnen worden toegepast in een speelse wedstrijdvorm. Er wordt gewerkt op basis van het jeugdreglement, hetgeen inhoudt dat er geen klemmen, geen verwurgingen en geen specifieke moeilijke worpen worden aangeleerd. Het jeugdreglement geldt tot de leeftijd van 12 jaar.

Hoewel wordt geleerd om winnen en verliezen te relativeren, is het leveren van prestaties een belangrijk element. Concrete vorderingen zijn zichtbaar aan de kleur van slip of band die wordt gedragen.  In hogere groepen worden de judotechnieken verder uitgebouwd en geperfectioneerd. Regionale- en nationale wedstrijden zorgen voor extra motivatie en een toenemend plezier in de sport. De edele principes van grondlegger Jigoro Kano staan daarbij voorop.

Er wordt twee keer per seizoen een slip-, bandexamen afgenomen.

Docent: Edwin Hiense judo@dschendui.nl
3de dan Judo, 6de dan Jiu Jitsu