Mededelingen

12-02-2019 | Vanaf 1 april 2019 starten wij weer met Aiki-Jutsu (Aikido). Wij hebben Jeroen Jonker (5de dan Aiki-Jutsu) en Shihan Cees de Jongh (8ste dan Aiki-Jutsu), beiden in het verleden al verbonden geweest met onze vereniging, bereid gevonden de lessen bij Dschen Dui weer op te gaan pakken. Voorlopig zal door de volwassenen op de maandagavond getraind worden en de jeugd op de woensdagmiddag.


11-02-2019 | Wij hebben een E-herkenning toegewezen gekregen, waardoor wij gratis VOG's kunnen aanvragen voor al onze vrijwilligers en leraren.


02-02-2019 | Jeugdsubsidie 2016, 2017 en 2019 toegewezen door de Gemeente.


27-01-2019 | Vandaag waren wij met leden en leraren van Pencak Silat, Tai Chi en Karate aanwezig op de Gezondheidsbeurs 40+ in het Telstar Rabobank Stadion. In totaal hebben de disciplines in 3 sessies elk hun inhoud laten zien. De reacties van de toeschouwers waren zeer positief.


24-01-2019 | Drukwerk voor de Gezondheidsbeurs 40+ is gratis gedrukt door Van Rixel Drukkerij. Gerard van Rixel (karateka) bedankt.


19-01-2019 | Algemene Ledenvergadering. De leden hebben onder meer besloten om de contributie te verhogen en de borg af te schaffen. Het bestuur heeft leden opgeroepen voor het plegen van onderhoud, bardiensten, het opruimen van de zolder en de schoonmaak. Ook is er een oproep om actief leden te werven.


17-01-2019 | Dagmar Taylor en Rob van Rhijn hebben zich bereid verklaard om als Vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging te fungeren.


15-01-2019 | Vanaf vandaag hebben wij een pagina online gezet Wat hebben wij geregeld waarin linkjes naar Aanstellingsbeleid, Dojo Etiquette, Omgangsregels, Gedragsregels, Gedragscode en Meldprotol.


14-01-2019 | Vanaf vandaag hebben wij een Privacyverklaring waarin omschreven is hoe wij met de persoonlijke gegevens omgaan.


03-01-2019 | Oproep voor de Algemene Ledenvergadering van 19 januari verzonden aan de leden. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Geef dit s.v.p. even aan bij secretaris@dschendui.nl.


27-12-2018 | Jeugdsubsidie 2018 toegewezen door de Gemeente.


24-12-2018 | Het grootste lek schijnt onder de kleedkamers te zitten. Deze plek kan echter niet bereikt worden. Volgend jaar wordt er verder onderzoek verricht.


19-12-2018 | Veolia heeft in opdracht van de gemeente afsluiters geplaatst in de verwarmingsruimte om de lekkage in het verwarmingssysteem te traceren waarvan wij al maanden last hebben. Dit betekent dat de kleedruimten tijdelijk niet verwarmd zijn.


18-12-2018 | De gemeente heeft eindelijk de buitenverlichting boven de deur gemaakt.


28-11-2018 | Een afvaardiging van het bestuur heeft het Sportcongres van Velsen bezocht. Buiten het netwerken met onze concullega's en leden van de Gemeente en de wethouder Sportzaken Bram Diepstraten, hebben wij veel tips opgedaan voor in de vereniging. Ook de inspiratiesessie van Hans van Breukelen was goed, en hij heeft de vereniging een mooie opdracht gegeven in zijn nieuwe boek.

         "Voor Dschen Dui. Mooie 'comeback' gewenst"


26-11-2018 | Artikel over Dshen Dui in de IJmuider Courant.


18-11-2018 | Vandaag is de eerste editie van onze nieuwsbrief gemaild. Heeft u niets ontvangen, laat ons dit s.v.p. even weten op ledenadministratie@dschendui.nl. Deze kunt u hier lezen (pdf).


16-11-2018 | Helaas blijft het weggestemde bestuur de leden lastigvallen met onjuiste feiten, dan wel lasterlijke uitingen. Wij zijn bezig met stappen om dit te stoppen. U kunt het beste dit gewoon negeren, mede omdat wij ons niet geroepen voelen om u lastig te vallen met het weerleggen van leugens en onfeitelijkheden.


15-11-2018 | Vanaf maandag 19 november en dinsdag 20 november zijn er (na 2 lessen onderbreking) weer lessen jeugd Jiu Jitsu en Judo! Wij hebben een oud leraar en icoon in de budowereld Edwin Hiense bereid gevonden om onze jeugdleden te begeleiden. Edwin heeft de 3de dan Judo en 6de dan Jiu Jitsu. Heeft u hierover nog geen bericht per mail ontvangen? Meldt dit dan s.v.p. op ledenadministratie@dschendui.nl


01-11-2018 | Vanwege de bestuurswisseling is er bepaalde informatie niet direct voorhanden. Als eerste stap zijn wij bezig om de ledenadministratie samen te stellen en onzuiverheden te verwijderen. De contributie voor het 4de kwartaal welke normaal al in het begin van september wordt geïnccasseerd, is nog niet uitgevoerd. In de komende week/weken zullen wij versneld deze incasso's uitvoeren. Dat betekent echter wel dat u zowel in november als in december een kwartaal incasso zult zien.


30-10-2018 | Op 18 oktober 2018 heeft er een Algemene LedenVergadering plaatsgevonden op initiatief van een grote groep leden (geheel volgens het Burgerlijk Wetboek en de verenigingsstatuten). Tijdens deze ALV, welke voor een deel de nooit afgemaakte en niet genotuleerde ALV van 19 juli 2017 herhaalde, is het overgebleven deel van het oude (in 2017 niet herkozen, danwel afgetreden) bestuur alsnog formeel niet herkozen door circa 80% van de aanwezige stemgerechtigden (50 leden). De door de leden aangedragen nieuwe bestuursleden zijn door meer dan 84% van de aanwezige stemgerechtigde leden benoemd. Deze bestuurleden welke onder meer als doel verbinding, vernieuwing en duidelijke communicatie hebben, vindt u op de contactpagina.