Dschen Dui (spreek uit als Dsjen Doeie) is een sportvereniging welke op 1oktober 1956 is opgericht en is gevestigd in Gebouw Spaarnberg. De vereniging is van de gezamenlijke leden van 17 jaar en ouder. De leden worden vertegenwoordigd door een gekozen bestuur welke periodiek wisselt.

Zaterdag 19 januari vanaf 19:30 uur houden wij een Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw aan de Wüstelaan. Aansluitend vind de jaarlijkse nieuwjaarsborrel plaats. Toegang is alleen voor leden en genodigden.

Agenda
1. Opening voorzitter
2. Vaststellen Agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2018
4. Status financieel onderzoek
5. Verslag kascontrole commissie/financiële commissie
6. Contributie
7. W.V.T.T.K. (Wat verder ten tafel komt)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ambieert u een functie in het bestuur, geeft u dan op: bestuur@dschendui.nl.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Geef dit s.v.p. even aan bij secretaris@dschendui.nl.

IJmuider Courant

Wilt u of uw kind toetreden tot onze vereniging, download hier een invulbaar pdf bestand en mail deze na ondertekening s.v.p. naar ledenadministratie@dschendui.nl